Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

CZYSTE POWIETRZE – PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY


W ramach porozumienia z WFOŚiGW w Urzędzie Gminy Pszczew prowadzony jest punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Każdy mieszkaniec Gminy Pszczew może uzyskać informacje na temat Programu „CZYSTE POWIETRZE”, jak również uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku na dofinansowanie, bez żadnych opłat.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

W trakcie wypełniania wniosku niezbędne będą następujące informacje:

– dane podstawowe (imię, nazwisko, PESEL)
– adres mailowy,
– nr księgi wieczystej,
– nr działki,
– PESEL współmałżonka/ współmałżonki
– wartość dochodu zgodna z deklaracją PIT (dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania)
– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez właściwy urząd gminy (dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania)
– nr rachunku bankowego
– podstawowe informacje o planowanej inwestycji (ich znajomość przyspieszy proces wypełnienia wniosku)

Zachęcamy do umawiania wizyt pod numerem telefonu 095 749 23 15.

92_Czyste-Powietrze_ulotka_A5_12-stron-15-07-2022-notatki

<