Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zakończenie realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w gminie Pszczew


We wrześniu zakończyliśmy wydawanie sprzętu komputerowego  uczniom – dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Cyfrowa Polska #FunduszeEuropejskie EU* Gmina Pszczew otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 345.000 zł, które przeznaczone zostały na zakup nowych 141 jednostek sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów) wraz z systemem operacyjnym, urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami.

Sprzęt zakupiono w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Z realizacją projektu WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” związana jest PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO. Beneficjentów prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROCEDURA-MONITOROWANIA-UTRZYMANIA-EFEKTÓW-PROJEKTU

<