Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych


Wójt Gminy Pszczew zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2023 r.

Konsultacje dotyczyć będą projektu “Programu współpracy Gminy Pszczew w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Konsultacje odbędą się 16 listopada 2022 roku o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Pszczew.

Projekt programu współpracy

<