Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Klub Honorowych Dawców Krwi


Sprawozdanie z działalności Klubu HDK PCK za rok 2023

KLUB  HONOROWYCH  DAWCÓW  KRWI  przy Urzędzie Gminy Pszczew został założony 11 listopada 1978 r.  Obecnie liczy  37 osób w tym 12 kobiet.  

Prezesem Klubu Jest Stanisław Gardias, zastępcą – Wioletta Bubnowska.

W 2022 r. członkowie klubu oddali łącznie 43 litry 650 ml krwi:           

– 10 litrów 350 ml  w stacji krwiodawstwa, głównie w Międzyrzeczu 

– 33 litry 300 ml w ramach zorganizowanych przez Klub  HDK czterech zbiórek krwi w punktach mobilnych- Krwiobusy.

Nasi Klubowicze zostali odznaczeni w tym roku odznakami  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  

I stopnia- 1 odznaka                                                                                       

II stopnia-  2 odznaki   

III stopnia- 2 odznaki

W roku 2022 zorganizowano 4 zbiórki krwi w Krwiobusie w Pszczewie, w terminach 26.02.2022, 21.05.2022, 20.08.2022, 27.11.2022 r.

Łącznie brało udział w tych akcjach 74 krwiodawców.  

W dniu 29 maja 2022 r. Klub przygotował i przeprowadził Rajd Rowerowy na trasie Pszczew – Łowyń  połączony z ogniskiem i wspólną biesiadą z członkami zaprzyjaźnionego Klubu HDK z Międzychodu. Spotkanie odbyło się na terenie należącym do Polskiego Związku Łowieckiego  w Międzychodzie.                                                             
W dniu 17 września 2022 r. zorganizowano wycieczkę autobusową do  Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W wycieczce połączonej ze zwiedzaniem i ogniskiem integracyjnym brało udział 25 członków HDK , członków ich rodzin i sympatyków krwiodawstwa. 

W związku z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK siedmioro przedstawicieli naszego klubu wzięło udział w uroczystości dnia 25.11.2022 r., w trakcie trwania której jeden z Krwiodawców klubu został uhonorowany odznaką I stopnia- Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

autor tekstu: Wioletta Bubnowska

Strony: 1 2 3

<