Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wniosek o zakup węgla na zasadach określonych w tzw. ustawie węglowej – nabór trwa


Na początku listopada weszła w życie ustawa o zakupie węgla po preferencyjnych cenach. Umożliwia ona samorządom sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w cenie do 2 tys. zł za tonę.

Pod koniec października zapytaliśmy mieszkańców, czy będą chcieli kupić węgiel po preferencyjnej cenie za pośrednictwem gminy. Zainteresowanie było na tyle duże, że zdecydowaliśmy się sprzedaż taką zorganizować.

Od 16 listopada zaczynamy przyjmowanie wniosków o zakup węgla o wielkości ziarna: orzech i groszek. O rozpoczęciu sprzedaży i wszelkich szczegółach z tym związanych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacje o składaniu wniosków

Wniosek o zakup 1,5 tony węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają piec wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nie kupiły wcześniej węgla na sezon grzewczy 2022/2023, w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę.

UWAGA! Wnioski o kolejne 1,5 tony będziemy przyjmować po 1 stycznia 2023 r.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca?

Koszt węgla to 2 tys. zł brutto za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu węgla z Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie do gospodarstwa domowego.

Procedura zakupu węgla

  1. Pobranie wniosku o zakup węgla. Wnioski są dostępne

– w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew

– w Zakładzie Usług Komunalnych w Pszczewie

– na stronie internetowej www.pszczew.pl

2. Złożenie wniosku

– w Zakładzie Usług Komunalnych w Pszczewie

– lub przez ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Pszczew (za ważne uznaje się wnioski przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

3. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów.

4. Kontakt telefoniczny pracownika ZUK z mieszkańcem.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku:

5. Wpłata mieszkańca za węgiel na rachunek bankowy:

(nr konta zostanie wkrótce podany)

Tytuł przelewu: „ wniosek o zakup: imię i nazwisko wnioskodawcy”

6. Wystawienie faktury VAT na podstawie dokonanej wpłaty.

7. Odbiór faktury przez mieszkańca.

8. Odbiór węgla w ZUK w Pszczewie na podstawie faktury.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.  95 749 10 88

Pliki do pobrania

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Klauzula RODO

<