Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zachęcamy do zakupu działek budowlanych w Pszczewie


Zachęcamy do zakupu działek przy ul. Kuligowskiej w Pszczewie, oddalonych od jez. Kochle i jez. Szarcz o ok. 1 km. Wokół piękne tereny leśne i rolnicze.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te nieruchomości gruntowe przeznaczona są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Działki nr: 1387/28, 1387/29, 1387/35, 1387/36, 1387/47.

Na tym terenie budowana jest właśnie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. To inwestycja finansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy w Pszczewie.

Wadium należy wpłacić do15 lutego 2023 r.

Więcej informacji:https://bip.pszczew.pl/przetargi/29/status/

<