Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Harmonogram zebrań sołeckich


W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich i koniecznością przeprowadzeni wyborów ogłaszamy harmonogram zebrań w sołectwach: Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko, Pszczew, Rańsko, Silna, Stoki, Stołuń, Świechocin, Szarcz, Zielomyśl.

Uwaga! Zmianie ulegnie miejsce zebrania w sołectwie Pszczew. Zebranie odbędzie się w sali przy ul. Zamkowej 14.

<