Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Komunikat PSSE z 30 sierpnia dotyczący wody w Nowym Gorzycku


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po analizie sprawozdań wody z wodociągu w Nowym Gorzycku z 3 i 11 sierpnia 2023 r. stwierdza, ze woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie stwierdza, ze przekroczone zostały parametry chemiczne: azotany. W związku z tym PSSE wydał komunikat dla mieszkańców Nowego Gorzycka.

<