Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Remont Gminnej Biblioteki w Pszczewie z programu “Wzmocnij Swoje Otoczenie”


Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie jest jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.  Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych wyremontowana zostanie Gminna Biblioteka w Pszczewie. Remont poprawi funkcjonalność tego miejsca, a jego nowoczesny wygląd sprawi, że biblioteka stanie się miejscem przyjaznym dla wszystkich.    

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska. Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

<