Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Szanowni Beneficjenci projektu  „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”


Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia załączonego do umów darowizn sprzętu komputerowego, w ramach projektu Granty PPGR . Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, oświadczenie należy złożyć do dnia 30.06.2024 r.

Oświadczenie można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesyłając pocztą na adres:

Urząd Gminy
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew

Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) i przesłania oświadczenia poprzez platformę ePUAP.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 95 749 23 45 lub 95 749 23 10.

Informacji udzieli : Monika Załucka, Sekretarz Gminy.

<