Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Informacja o przeprowadzonych czynnościach w związku ze stanem wody w jeziorze Kochle


W związku z zaniepokojeniem mieszkańców Gminy stanem wody jeziora Kochle w Pszczewie,
w ciągu ostatniego tygodnia odbyły się dwie wizje lokalne pracowników Urzędu Gminy.
Pierwsza w dniu 13 maja 2024 r. i druga w dniu 16 maja 2024 r. przy udziale pracowników
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze-
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim powiadomionych w dniu 15 maja 2024 r.,
celem sprawdzenia stanu wody.

O powyższej sprawie w dniu 15 maja 2024 r. został zawiadomiony
Polski Związek Wędkarski- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu- Zarząd Zlewni
w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 15 maja 2024 r. otrzymano opinię ichtiologa Powiatowego
Związku Wędkarskiego z Gorzowa Wielkopolskiego sugerującą zakwit wody związany
z eutrofizacją oraz nagłym wzrostem temperatur i tym samym glonów.

W chwili obecnej oczekujemy na wyniki badań wody, pobranej z jeziora w dniu 16 maja 2024 r.
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

<