Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Bezpłatny transport do lokali wyborczych w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024r.


Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, gminy realizują
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zapewnieniu bezpłatnego
transportu na wybory.

Aby ułatwić mieszkańcom Gminy Pszczew możliwość wzięcia udziału w wyborach,
w dniu 9 czerwca 2024 r. uruchomiony będzie bezpłatny transport, który
będzie dowozić wyborców do i z lokali wyborczych w poszczególnych miejscowościach.

Busy będą oznaczone napisem na przedniej szybie „WYBORY”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pszczew:
https://bip.pszczew.pl/230/2943/Informacja_Wojta_Gminy_o_organizacji_bezplatnego_gmin
nego_przewozu_pasazerskiego_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_2C_zarzadzony
ch_na_dzien_9_czerwca_2024_r/

<