Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Program usuwania azbestu na terenie gminy Pszczew w 2023 r.


Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Pszczew

Gmina Pszczew, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Pszczew, dotycząca osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności,
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami (nr działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego).

Mieszkańcy Gminy Pszczew poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez informację na stronie internetowej urzędu oraz informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., ze Złotnik. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061 /656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Wójt Gminy Pszczew
Józef Piotrowski

Strony: 1 2 3 4

<