Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Program usuwania azbestu na terenie gminy Pszczew w 2023 r.


Gmina Pszczew zrealizowała w 2022 r. zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczew” dofinasowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW
pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023

W oparciu o przyznaną dotację ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 Gmina Pszczew zrealizowała zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczew w roku 2022”.

W dniu 4 lipca 2022 r. zawarto umowę z firmą EKO24 Barbara Plewko – Wykonawcą zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczew w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew na lata 2012-2032” przyjętego Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010 roku. W związku z przedsięwzięciem odebrano 37,48 Mg odpadów z nieruchomości, z których właściciele posesji złożyli chęć realizacji zadania.
 
Koszt zadania wyniósł 27.011 zł, zadanie zostało sfinansowane w kwocie 10.004,07 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w wysokości 6002,44 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (w wysokości 4001,63 zł).

Strony: 1 2 3 4

<