Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Program usuwania azbestu na terenie gminy Pszczew w 2023 r.


Szkodliwość wyrobów azbestowych

Azbest należy do grupy minerałów włóknistych. Charakteryzuje się wysoką
odpornością na temperaturę i na działanie substancji żrących.
Włókna azbestu są nie widzialne gołym okiem, a wdychane z powietrzem do
płuc niosą duże ryzyko chorób układu oddechowego. Źródłem narażenia na
zanieczyszczenie może być również woda, do której azbest trafia poprzez
zanieczyszczone gleby. Należy pamiętać, że wyroby azbestowe usuwa
wyłącznie specjalistyczna firma, która posiada odpowiedni sprzęt i
specjalistyczne uprawnienia.
Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte zgodnie z Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Strony: 1 2 3 4

<